Aktualności

 

Aktualności - inwestycje - plany - ogłoszenia

---ZDJĘCIA ---


 

Zebranie wiejskie

20 lutego 2020 o godzinie 19.00 w świetlicy w Pęckowie odbędzie się zebranie wiejskie 

Tematem zebrania będzie sprawozdanie z działalności Rady Soleckiej.

Zapraszają Wójt Gminy w Obrzycku oraz Rada Sołecka


---

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Pęckowo 2020 styczeń-czerwiec

---


Dożynki 2019 

Impreza dożynkowa wiejsko gminna  odbędzie się w Obrzycku  tj. sobota 07.08.2019 w kościele parafialnym o godzinie 14.00 potem po mszy przemarsz z więcami dożynkowymi na przystań nad Wartą, tam dalsza część uroczystości.

 

 


31.01.2019 r tj. czwartek o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie wyborcze gdzie wybierzemy sołtysa oraz radę sołecką.

                                                Wszystkich mieszkańców zapraszamy do wzięcia udzału w wyborach.


 

02.03.2019 r. (sobota) Odbędzie zabawa karnawałowa w sali dworku w Pęckowie. Chętne osoby proszone są o kontakt z Radą Sołecką lub Panem Radnym.

 


W lipcu 2018 roku rozpoczął się remont dachu oraz kominów na dworku w Pęckowie. Projekt finansowany przez Urząd Gminy w Obrzycku.

 
Badanie techniczne opryskiwaczy polowych.

We wtorek 13.03.2018 w sali dworku w Pęckowie odbędzie się spotkanie na którym omówione zostanie badanie techniczne opryskiwaczy.

Zainteresowanych zapraszamy.


 

Zebranie Rady Sołeckiej we wtorek 23.01.2018r. o godzinie 19.00 w świetlicy wiejskiej,

a w środę 24.01.2018r.  o godzinie 17.30 zebranie wiejskie z udziałem Władz Gminy.


 25 Czerwca od godziny 15 00 odbędzie się na terenie parku Dzień Dziecka. Impreza powiząna jak zwykle z grami, konkursami oraz nagrodami dla dzieci.

Rada Sołecka Peckowa  zaprasza wszystkie dzieci.


Od wiosny 2017 roku sala w dworku w Pęckowie zmieniła profil, z konferencyjno-imprezowej na rozrywkowo-sportową. W tym celu zakupiono stół do pinponga, stół do bilarda, piłkarzyki oraz stół do cymbergaja. Wszystkie elementy zostały rozstawione w obu salach co wyklucza już charakter sali jaka była do tej pory.

Mieszkańców zapraszamy do korzystania z gier i rozrywki dla całych rodzin.

 


 

Połączenie Urzędu Gminy i Urzędu Miasta w Obrzycko


16 stycznia 2017r. odbyło się zebranie wiejskie z Władzmi Gminy w Obrzycku. Głównym tematem było płączenie Urzędu Gminy i Urzędu Miasta w Obrzycku,

oraz budowa nowego obiektu na Urząd Gminy i ośrodka kulturalnego.

Zdecydowana większość mieszkańców była za nie łączeniem obu instytucji.

Oto oświadczenie Władz Gminy.

W ostatnim czasie po naszej gminie roupowszechniany jest apel w sprawie połączenia naszej gminy z gminą miejską. Sugeruje się że pomysł ten pojawił się parę lat temu, bez zwrócenia uwagi na fakt, iż  istniała taka możliwość w roku 1990, lecz ówczesna Rada Miasta przy udziale Burmistrza Andrzeja Grzeszczyka ustosunkowała się do tego faktu negatywnie. Wymienia się też ile to znamienitych organizacji i osobistości optuje za  pomysłem połączenia Gmin. Ciekawym jest natomiast fakt braku w tym gremium organizacji i stowarzyszeń z terenu gminy. Przecież mamy związki sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie itp. Czyżby ich zdanie się nie liczyło. A maże jest prawdą, że jednym z pornysłów na oszczędności w przypadku połączenia będzie likwidacja jednostek OSP w gminie wiejskiej na rzecz jednostki w Obrzycku. Jak ktoś poddał ten absurdalny pomysł to może kto inny zaproponuje likwidację świetlic, zespołów sportowych, innych stowarzyszeń, itd. przedstawiciele Platformy Obywateiskiej obiecali przystać we wrześniu ekspertów, którzy przedstawią zyski dla Gminy z połączenia. Argumenty miały być powalające. Nie było jak do tej pory wizyt ekspertów, z tego wnioskuję, że zamiast zysków musieliby przedstawić straty. Nawiasem mówiąc ta nasza dzisiejsza wieś to nie jest przysłowiowa ,,wieś zabita deskami". Na naszych wsiach mieszkają ludzie chcący żyć godnie, umiejący liczyć, potrafiący zadbać o interesy własne i wspólnoty. Opowieść o obniżeniu podatków można włożyć między bajki, gdyż to podatki są głównym dochodem gmin. Przy występującym deficycie budżetowym Miasta w wysokości ponad 129 tys. i kredycie przekraczającym 1, mtn 300 tysięcy + odsetki planuje się w jego budżecie na najbliższe lata niezbędne inwestycje w wysokości okoto 21 mln. złotych. Czlw tym przypadku można mówić o obniżce podatków. Gmina wiejska może pochwalić się najniższym podatkiem rolnym w całej Wielkopolsce. pomimo tego, w wyniku prowadzenia właŚciwej gospodarki finansowej na starcie tego roku mamy ponad dwa miliony nadwyżki budżetowej z prognozą wzrostu do 4 mln. złotych na koniec roku. Przy tym wyniku finansowym planuje się inwestycje na najbliższe lata w kwocie około 13 mln. złotych.

To na życzenie miasta nastąpiło rozbicie Ośrodka Pomocy Społecznej dla Miasta i Gminy na dwie jednostki. Czy wtedy władze Miasta i zwolennicy połączenia nie myśleti o rosnących kosztach w administracji.

Czy wprowadzenie 10-cio zł kaucji dla korzystających z biblioteki miejskiej mieszkańców z terenu Gminy można uznać za chęć konsolidacji z gminą. Co do obiektu biblioteki miejskiej, to przecież Miasto wystąpiło o środki na dostosowanie dawnego kina na potrzeby biblioteki, z czeso wynika że obecne pomieszczenia również nie są wystarczające. Po co więc ładować pieniądze w stary budynek - który będzie tylko dostosowany do potrzeb o ile będzie taka możliwośą skoro w ramach Centrum powstanie nowa piękna biblioteka, Podobnie jest z pomysłem remontu Ratusza. Obiekty tego typu muszą spełniać określone wymogi formalne. Zapewne każdy z nas zwraca uwagę na wiele stojących w naszym kraju obiektów poprzemysłowych i innych. Dlaczego nikt ich nie zagospodaruje? Dlatego właśnie, że koszty adaptacyjne najczęściej przekraczają wartość nowego, a stare nigdy nie będzie nowym. Co do możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych (w tym unijnych to nie wielkość grniny decyduje o ich przyznaniu ale wolne środki jakie samorząd posiada na realizację danego zadania oraz celowość proponowanych inwestycji. Jak mantra wraca temat budowy Centrum Administracyjno-Kulturalnego. Ktoś użyt sformułowania po co ,,urzędasom" pałac. {zapewne chodziło o pracowników samorządowych} Nikt nie ma zamiaru budowania pałacu, gdyż powstaty obiekt ma spełniać jedynie warunki dla tego typu obiektów w świetle obowiązujących przepisów prawa. Gmina jest w posiadaniu dokumentu pod nazwą ,, Ocena przydatności pomieszczeń biurowych w stosunku do ich faktycznego stanu", który to druzgocąco dyskwalifikuje aktualne obiekty. Na poparcie tego dokumentu zwróciliśmy się do Okręgowego Państwowego lnspektora Pracy o dokonanie dalszej oceny pod kątem wymogów jakie powinny spełniać. Zdajemy sobie sprawę, że spowoduje to kontrole z następnych organów kontrolujących tj. Nadzoru Budowlanego i Państwowej Straży Pożarnej, przy czym przykro,że rykoszetem może odbić się to o Urząd Miasta. Koronny zarzut preeciwników budowy to ilość 90- ciu pomieszczeń - w rzeczywistości 86. Urząd Gminy + Ośrodek Pomocy Społecznei będzie zajmował 30 pomieszczeń biurowych, reszta to pomieszczenia sanitarne , gospodarcze, techniczne, korytarze, poczekalnie, szatnie i inne niezbędne pomocnicze. Może niektórym wystarcza jedna ubikacja a przedsionkiem pełniąc,ym również funkcję zaplecza socjalnego dla prawie 30 pracawników Urzędu Miasta i Gminy, petentów oraz oczekujących na autobus. Po co jeździć do sauny jak można latem korzystać z pomieszczeń Ratusza, w których nie ma wentylacji a temperatura często przekracza 35 stopni . Ponadto w tym obiekcie będzie znajdowała się biblioteka multimedialna z salą wielofunkcyjną na 130 osób, gdzie będą mogły odbywać się spotkania, odczyty, wystawy czy kameralne,koncerty, takiej sali nie ma aktualnie ani miasto ani Gmina. Tak już jest w naszej rzeczywistości, że gdy chcemy wybudować dom jak nie dla nas to dla następców, to czasami zmuszeni jesteśmy wziąć kredyt. Zdajemy sobie sprawę, że realizując założony wieloletni program inwestycyjny przy udziale środków wlasnych i zewnętrznych może będziemy zmuszeni wziąć częściowy kredyt ale tu z pomocą pójdą nam środki w wysokości co najmniej 176 tys. zł które w chwili obecnej wydatkujemy rocznie na czynsze pomieszczeń biurowych. Po przeprowadzce Urzędu, OPS-u i biblioteki do nowego obiektu pieniądze te zamiast zasilać kasę Miasta, GS-u i prywatnej osoby będą zwiększać wartość majątku gminy. Niezorientowanych informujemy, że w Gminie Obrzycko od kilku już lat działa budżet obywatelski w formie funduszu sołeckiego. W naszym kraju mieszka wiele ludzi żyjących w związkach nieformalnych. Żyjących godnie i zgodnie. Bardzo często ludzie ci po wielu latach wspólnego zgodnego pożycia, stwierdzają że celowym jest za legitymizować ten związek , czyli nadać mu formę formalną. we wzmiankowanym apelu użyto sformułowania ,,razem łatwiei", a więc zrealizujmy pomysł przewodniczącego Rady Gminy z tego roku, co do budowy wspólnej sali widowiskowo - sportowej w ramach partnerstwa. Budowa nowej Sali gimnasecznej w Gaju Małym nie została wprowadzona do programu inwestycyjnego gminy Obrzycko głosami przedstawicieli Stowarzyszenia Przyroda i Środowisko Ziemi Szamotulskiej, które jest głównym orędownikiem łączenia Gminy i Miasta W programie polskiej telewizji jest program ,,Warto rozmawiać’’. A więc rozmawiajmy nie ubliżając, nie insynuując przestępstw, przychodźmy na spotkania jak się umawiamy, nie angażujmy jednostek i organizacji zewnętrznych, a jak już otrzymamy odpowiedź od drugiej strony a która nie jest po naszej myśli ,miejmy odwagę ją także upublicznić.


27 grudnia 2016 roku rozpoczęto budowę sieci świtłowodowej służącej do przesyłu internetu szerokopasmowego,

telewizji i telefoni.

Inwestycja ma być skończona w 2017 roku i wtedy to Pęckowo poprzez Gaj Mały będzie połączone światłowodem z Szamotułami.

Operator sieci Inea podprowadza łącze pod wszystkie domy jednak o podłączeniu lub nie decydować ma każdy mieszkaniec z osobna.

 


17 grudnia 2016r. od godziny 12.00 Rada Sołecka zaprasza wszystkie dzieci zamieszkałe w Pęckowie na imprezę mikołajkową, która odbędzie się w świetlicy wiejskiej.

W programie będzie mikołaj z prezentami oraz przedstawienie teatralne.


03.09.2016r. Na trenie parku w Pęckowie odbył się festyn pod nazwą ,,Zakończenie lata"

Impreza była głównie przeznaczona dla najmłodszych mieszkańców, gry, zabawa i muzyka.

 

 

 


SOTKANIE TRZECH POKOLEŃ 

18-ego grudnia 2015r. od godziny 17.00 w świetlicy wiejskiej w Pęckowie odbędzie się spotkanie pokoleń mieszkańców wsi.

Dorośli będą mogli porozmawiać przy kawie, natomiast dla dzieci zostanie przygotowany specjalny program zabawy z upominkami.

Imprezę poprowadzi osoba, która specjalizuje się w organizacji takich spotkań.

balony


 

 

26 czerwca 2015r. od godziny 16.00 na terenie przy pałacu odbędzie się impreza z okazji dnia dziecka.

  Rada sołecka zaprasza wszystkie dzieci z Pęckowa do wspólnej zabawy,

   będą konkrencje, zawody z nagrodami oraz liczne atrakcje w postaci dmuchanego placu zabaw.

 

 W związku z trudną sytuacją o rolnictwie, rolnicy z powiatu Szamotulskiego w ramach solidarności z innymi protestującymi rolnikami w Polsce powinni od 4 marca wywiesić flagi narodowe na posesjach oraz ciągnikach rolniczych poruszających się po drogach publicznych. Do takiej formy protestu namawia komisja rolnictwa w gminie Obrzycko oraz innych gmin w powiecie Szamotulskim.

ROLNICY BĄDŹMY SOLIDARNI

 

02.03.2015 rok


W sobotę 07.02.2015 r. odbędzie się zabawa karnawałowa dla mieszkańców wsi.

Bilety i informacja u Pana Radnego Tomasza Migi. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

 


Zebranie wiejskie sprawozdawcze 2015 rok, odbędzie się 06.02.2015 r. o godzinie 18.00 w Świetlicy wiejskiej w Pęckowie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie z Władzami Gminy oraz Rady Sołeckiej.


 

 

http://obrzycko.pl/system/uploads/news/3f5bbfa4bcb42668fa4d5682fd3d5346_thumb.jpg


 Zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy użyty do produkcji rolnej.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien posiadać faktury VAT i  w terminie

od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r., w terminie

od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie

od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

POBIERZ WNIOSEK Pdf–  2014

POBIERZ WNIOSEK Doc (wersja edytowalna)


ZEBRANIE WIEJSKIE 2014

 W poniedziałek 03.02.2014r. o godzinie 17:30 odbędzie się zebranie wiejskie w świetlicy w Pęckowie, zapraszamy wszystkich mieszkańców.


WIĘCEJ TUTAJ

Harmonogram

 


Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

 

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie: 81,70 zł x ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

 przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

POBIERZ WNIOSEK – nowy wzór 2013Na terenie parku powstał plac zabaw dla dzieci, całość ogrodzono siatką. Resztę wolnego i uporządkowanego placu obsadzono młodymi drzewkami, klonami i jesionami. Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych z przeznaczeniem na upiększenie wsi. Inwestycja rozpoczęta w 2012 roku, dokończona w 2013 roku.

 


Ustawa śmieciowa

W związku z przejściem mieszkańców wsi na gminny system wywozu nieczystości z posesji od 01.07.2013r. zwracam uwagę na umowy zawarte z aktalnymi odbiorcami śmieci, które to powinny być wypowiedzone z trzy miesięcznym wyprzedzeniem do rezygnacji z usług danej firmy. W przeciwnym razie owe firmy mogą nadal pobierać oplaty za wywóz nieczystości. Termin wypowiedzeń ubiega 31.03.2013r.


ZEBRANIE WIEJSKIE

06.02.2013r. godzina 18.00 odbędzie sie zebranie wiejskie w świetlicy w Pęckowie. Władze Gminy oraz wsi zaprawszają wszystkich mieszkańców z Pęckowa.


BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W PĘCKOWIE

Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Pęckowie lokalizacja przy działkach 114 I 121. Długośc drogi 419,00 m szerokość 4,50 m. Pobocza o szerokości 2 x 0,75 m,  Konstrukcja: - Nawierzchnia  z betonu asfaltowego. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 305653,74 PLN.

Zakończenie inwestycji do końca 2012 roku.


Chodnik Pęckowo - Ordzin

Sierpień 2012r. rusza budowa chodnika przy drodze powiatowej nr. 1845P Nowa Wieś - Szamotuły na odcinku 1,5 km Pęckowo - Ordzin. Chodnik o szerokości 1,5 m  ma być wykonany z kostki betonowej wraz z wjazdami na posesje o zwiększonej nośności. Inwestorem budowy jest Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach przy ulicy B. Chrobrego 6, który to ponosi 60% kosztów inwestycji a resztę tj. 40% Wójt Gminy w Obrzycku. Zakończenie budowy planowane jest na koniec września 2012r.

Szczegółowe dane odnośnie budowy chodnika w Pęckowie tutaj OPIS BUDOWY

Chodnik w budowie


Zarząd Banku Spółdzielczego we Wronkach odzdzial w Obrzycku zaprasza członków  banku z Pęckowa, Dobrogostowa, Koźmina i Ordzina na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się 23.03.2012r. o godzinie 13.00 w Klubie Rolnika w Pęckowie.


14.03.2012r. Od godziny 9.00 w Pęckowie odbędzie się badanie techniczne opryskiwaczy rolniczych. Zainteresowanych po więcej szczegółw zapraszam do Sołtysa Pana Figlarza.


 01.03.2012 r. O godzinie 17.00 W Klubie Rolnika w Pęckowie odbędzie się zebranie na temat - słupy elektryczne na polach rolników. Bedą poruszane zagadnienia odnośnie odszkodowań, roszczeń prawnych i innych problemów z tym związanych.


Pierwszego  lutego 2012 roku odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców z przedstawicielami Gminy - Panią Wójt, Zastępcą Wójta oraz Przewodniczącym Rady Gminy. Jak zwykle Sołtys wsi zdał relację, jakie zadania zostały wykonane w ubiegłym roku 2011. Następnie przedstawił inwestycje jakie postawili sobie do wykonania mieszkańcy w 2012 roku, do których należą:

- Budowa chodnika z Pęckowa do Ordzina

- Wykonanie placu zabaw dla dzieci na terenie parku

- Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie parku

- Wykonanie dodatkowego oświetlenia na skrzyżowaniu

- Doposażenie świetlicy wiejskiej

Z kolei Pani Wójt przedstawiła plan wydatków i inwestycji  prowadzonych na terenie Gminy Obrzycko.  Całość spotkania zakończyła się dyskusją.

 


 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej 
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

POBIERZ WNIOSEK


Jesienią 2011 roku mieszkańcy wsi postanowili doprowadzić do dawnej świetności otoczenie dworku (parku). Usunięto zbędne krzaki, uszkodzone drzewka i wyrównano powierzchnię. W tak przygotowany teren posadzono nowe drzewka klony i jesiony. Wiosną 2012 roku w planie jest zagospodarowanie obejścia przed dworkiem, między innymi zbudowanie placu zabaw dla dzieci oraz stworzenie miejsca na wspólne letnie pikniki.


 Uwaga rolnicy u których wystąpiły szkody mrozowe (maj 2011r.) w uprawach rolniczych lub sadowniczych.  Osoby takie mogą złożyć  wniosek o wystąpieniu szkód na plantacjach do Urzędu Gminy w Obrzycku.  Na tej podstawie Wójt może wystąpić z wnioskiem do Wojewody o powołanie Komisji ds. oszacowania powstałych strat.  Wiadomo już że są straty na niektórych plantacjach buraków, rzepaku oraz w sadach.  Jest możliwość o udogodnienie spłat kredytów oraz ich zaciągnięciu na specjalnych warunkach w celu odbudowy (rekompensaty) upraw rolniczych.  W problem odszkodowań zaangażowane są też Izby Rolnicze w Szamotulach, w razie problemów, pytań informacja pod nr. Tel. 61 292 26 85


 W niedzielę, 3 kwietnia 2011 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

  Okręg wyborczy nr 181, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Obrzycko.  Siedziba Komisji Okręgowej: Szkoła Podstawowa, Gaj Mały 32, 64–520 Obrzycko. Lokal wyborczy czynny będzie od godziny 8.00 do godziny 18.00.W dniach 10, 11 i 14 marca br. w godz. 10:00-14:00 w siedzibach komisji okręgowych trwać będzie rejestracja kandydatów do Rad Powiatowych.Wojewódzka Komisja Wyborcza urzęduje w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, przy ul. Golęcińskiej 9W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o telefon: 61 847 84 80 lub e-mail: wybory@wir.og.pl.

                                                                                
                                                                Prezes
                                                                Wielkopolskiej Izby Rolniczej
                                                                        Piotr Walkowski

          Szczegółowe informacje na temat wyborów do Izb Rolniczych

Lista kandydatów do rad powiatowych WIR - Okręg wyborczy Obrzycko

Frąckowiak Andrzej Pęckowo - rolnik wykształcenie wyższe.

Olech Łukasz Dobrogostowo - ronik wykształcenie średnie.

Okręg wyborczy Obrzycko Miasto

Dziurleja Bogdan Obrzycko - rolnik wykształcenie zawodowe.


 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje szkolenie w świetlicy Pęckowo 18.03.2011r. o godzinie 10.00 na temat ,,Zmiany w dopłatach bezpośrednich'' Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolników.


Marzec - termin składania wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa (ON) dla rolnictwa.W terminie od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. należy złożyć odpowiedni wniosek plus faktury zakupu paliwa do wójta gminy.  Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2011 r.na 1 ha użytków rolnych wynosi 73,10z zł 

 POBIERZ WNIOSEK(PDF)

 POBIERZ WNIOSEK(WORD)


 7 lutego 2011r. odbyło się zebranie mieszkańców wsi z władzami Urzędu Gminy na którym wybrano nowego sołtysa. Został nim po ustąpieniu Kazimierza Figlarza jego syn Jan Figlarz.

Wybrano też nową radę sołecką w składzie:Miga Roman, Stachowiak Paweł, Żółkiewski Dariusz.Omówiono inwestycje do zrealizowania na terenie wsi  w roku 2011.

Do których należą: