Strona główna

 

 Witamy na stronie www.peckowo.like.pl

 

Pęckowo-Gmina Obrzycko

Odwiedziło nas gości

AKTUALNOŚCI - NOWE  INFORMACJE---ZDJĘCIA ---


           Historia                 

   Pęckowo - wieś leżąca w Gminie Obrzycko w Powiecie Szamotulskim. Rozciąga się przy dwóch głównych drogach, powiatowej Wronki-Szamotuły i wojewódzkiej nr.117 Obrzycko-Ostroróg. Wieś wzmiankowana w źródłach od 1337r.. W XVIII w. wchodzi w skład ordynacji obrzyckiej rodziny Raczyńskich. Dziedzicem ordynacji był najpierw hr Filip Raczyński, następnie jego syn hr Atanazy Raczyński (ur 1788 - 1874). Po jego śmierci dobra obrzyckie odziedziczył jego syn Karol(1817-1899) . Folwark Pęckowo był wówczas dzierżawiony. Wtedy też w na przełomie 3 i 4 ćwierci XIX w wzniesiony został budynek mieszkalny stanowiący siedzibę dzierżawcy W 1896r. jako dzierżawca wzmiankowany jest Stanisław Jagielski. Po bezpotomnej śmierci Karola ordynacja przeszła w ręce zniemczonej linii Raczyńskich, Od 1899r do 1937r właścicielem majoratu Obrzycko był Zygmunt Edward Atanazy Wilhelm Nałęcz-Raczyński. Na początku XXw majątek dzierżawił P.Mielęcki (Prot Mielęcki z Buszewa?). Po ślubie w 1921 r. w Pęckowie zamieszkała córka hr. Raczyńskiego Cecylia Karolina wraz z mężem niemieckim oficerem Gurtem H.hr. Einsiedel. W roku 1937 majątek Pęckowo został rozparcelowany, a rodzina Einsiedel wyprowadziła się do Niemiec. We dworze zamieszkał administrator resztówki. Podczas II wojny światowej w dworku organizowane były kursy niemieckich pielęgniarek. Po wojnie resztówka przeszła na własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Narodowy Fundusz Ziemi. Do dworu wprowadzono lokatorów mieszkających tam do dnia dzisiejszego. Od 1993r. dwór wraz z parkiem (2,1 ha) w Pęckowie stanowi własność gminy Obrzycko.  Dwór w Pęckowie wzniesiony został przypuszczalnie w latach 1870-1880r tj. na przełomie 3 i 4 ćwierci XIXw. jako nieduży budynek parterowy z mieszkalnym poddaszem o skromnych cechach architektury sięgającej do wzorów architektury szwajcarskiej. Prawdopodobnie rozbudowa budynku o dwa boczne parterowe skrzydła nastąpiła przed ślubem lub tuż po nim Cecylii Karoliny Raczyńskiej z hr Gurtem Einsiedel, który miał miejsce w 1921 r. Architektoniczne dobudówki nawiązują do starszego budynku.Obecnie dworek ma 850 m2 powierzchni użytkowej.
    Pod koniec okresu zarządzania majątkiem los obdarzył rodzinę właścicieli trojgiem potomstwa, aby uczcić to zdarzenie postanowili na terenie parku (dworek w Pęckowie) posadzić trzy drzewa (kasztanowce), które do dziś można podziwiać w całej okazałości.  W okresie po wojennym wioska rozbudowała się w kierunku Wronek i Obrzycka, zajmuje obecnie 681,2083 ha. i liczy 258 mieszkańców.

  


 


Dworek w Pęckowie

Dworek rodziny Raczyńskich w Pęckowie (często nazywany przez mieszkańców pałacem, lecz w Poznańskiej Bibliotece Raczyńskich jest odnotowany jako dworek bezstylowy) został zbudowany na początku XX wieku jako jeden z licznych posiadłości hrabiostwa Raczyńskich. Do II wojny światowej był własnością rodziny, po wojnie przeszedł na własność państwa. Dzisiaj w budynku mieści się świetlica wykorzystywana do zebrań wiejskich oraz różnych imprez okolicznościowych, reszta zamieszkana jest przez lokatorów. Całość trochę zaniedbana. Od roku 1991 pieczę nad obiektem przejął konserwator zabytków, więc jakiekolwiek remonty aby przywrócić dawną świetność dworku wiążą się z wysokimi kosztami na co nie stać obecnego właściciela Urzędu Gminy w Obrzycku.

 


 

Dworzec kolejowy

 Dworzec kolejowy w Pęckowie ­– stacja na trasie Poznań-Szczecin. Sam budynek niewiele mający wspólnego z dworcem oprócz małej poczekalni, resztę zamieszkują lokatorzy.Linia kolejowa nr 351 wybudowana przez spółkę Polska-Niemiecką w lipcu 1848  łączącą Poznań ze Szczecinem przez Szamotuły, Pęckowo, Wronki, Krzyż. Po roku 1945 całkowicie przeszła na własność Polski. W 1977 roku cała linia została zelektryfikowana. Do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem podróżnych.


---WIĘCEJ ZDJĘĆ ---

 

POGODA DLA POWIATU SZAMOTUŁY 

                       Kod QR do strony Pęckowo zeskanuj smartfonem (Neo Reader) a otworzy się bez wpisywania adresu www

 STRONA ZAŁOŻONA W LUTYM 2011r.